Çalışanlarınızı Motive Etmenin Bilimsel Yolları

Bu makalede çalışanlarınızın motivasyonunu en üst seviyede tutabilmek için uygulamanız gereken 3 basit ve etkili yolu öğreneceksiniz. Unutmayın ki şirketiniz ve sizin başarınız için çalışanlarınızın başarısı ve işlerinden memnun olmaları da önemlidir.

1) Pragmatik ve olumlu insanlarla çalışın

Sevdiğiniz işi yaparken bu işe sizin kadar değer veren insanlarla tanışmak çok önemli bir faktördür. Pragmatik ve olumlu insanlar fikirlerini analiz ve test ederek uygularlar. Dünyayı pembe gözlüklerden görmektense nasıl iyi hale getirebilecekleri üzerinde yoğunlaşırlar. Bu insanları çalışma fikrinin kendi motive eder. Maaşlarına zam almak ya da ikramiye almak onlar için ikinci plandadır. Yapacakları iş için gereken analiz etme becerisine sahip olmasalar bile motivasyon seviyeleri onlara öğrenmek için gereken enerjiyi verir.

2) Misyon sahibi olun

Bir iş kurduğunuzda bunun sadece para kazanmak demek olduğunu düşünmeyin. En başarılı girişimcilerin bu noktaya gelebilmelerinde para kazanmaktan çok bir değişim yaratma hedefine odaklanmaları yer almaktadır. Unutmayın ki bir hedefe yönelik olarak çabalayan çalışanlarınız daha verimli olacaktır. Eğer çalışanlarınıza gerekli sorumlulukları ve yetkileri verirseniz, zaman içerisinde verimlerinin ve bununla doğru orantılı olarak da öz güvenlerinin arttığını göreceksiniz.

3) Kayıtsız kalmayın

Bir şirkete ve misyona sahip olmak bu yolda önemli bir başlangıç. Fakat işler yolundayken ilgisizleşme ve kayıtsızlaşma riskiniz de bir o kadar artar. Size en başta yükselmeniz de yardımcı olan ivmeyi kaybetmemek için bulunduğunuz durumda yapabileceğiniz en iyi şeyin ne olduğunu kendinize sorun ve bu alanlara kendinizi yoğunlaştırın. Her gün kendinize bu soruları sorarak ilgisizleşmekten kaçınabilir ve çalışanlarınıza da gereken ilhamı ve cesareti sağlayabilirsiniz. Eğer takımınızın başarıya ulaşmasını istiyorsanız, kendinizi de onlara ilham verecek bir model olarak tutmanız gerekir. Siz bir şeylere kayıtsız kalırsanız, çalışanlarınız da yaptıkları işleri önemsememeye başlayacaktır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store