En Büyük Korkularınızdan Yararlanabilmenin 10 Yolu

20. yüzyılın en başarılı yatırımcılarından ve en zengin adamlarından biri olan Warren Buffet’in en büyük korkusu topluluk önünde konuşma yapmaktı. Üniversite zamanlarında Buffet bu korkusundan dolayı sunum veya konuşma yapmasını gerektirmeyecek dersleri seçmekteydi. Hatta kendisi topluluk önünde konuşma yapma için bir ders almış fakat ilk dersten sonra dersi bırakmıştır.

Buffet 21 yaşına geldiğinde yatırımcılık kariyerine başlamış ve alanında başarılı olabilmek için bu korkusunu yenmesi gerektiğinin farkına varmıştır.

Eğer kendinizin daha iyi ve gelişmiş bir versiyonu olmak istiyorsanız kaçmaktansa korkularınızla yüzleşmelisiniz. Pek çok insan sıkıntılı durumlarda savaşmaktansa sıvışmayı tercih eder. Ancak rahat bölgenizden dışarı adım atarak başarıya ulaşabilirsiniz.

Korkularınızla yüzleşmek içinizde barındırmadığınızı düşündüğünüz gücü ve öz güveni açığa çıkarır. Korku yaşam standartlarınızı yükseltmenizi söyleyen doğal bir duygudur.

En büyük korkunuzun sizi daha iyi ve gelişmiş bir birey yapacağının farkına vardığınızda, bu korkunuzu avantajınıza kullanmayı da öğrenmiş olacaksınız. Aşağıda belirtilen birkaç yol ile en büyük korkularınızı lehinize kullanarak bunlardan yararlanabilirsiniz.

Tüm potansiyelinizi açığa çıkarın

Korku yanlış algılandığında sizi ilerlemekten alıkoyabilir. Korkuyla alınan kararlar ve hareketler tüm potansiyel becerinizin üzerini örter. Korkuyu yenmek için işin diğer tarafında ne olduğunu keşfetmelisiniz.

Korkularınızdan daha hızlı harekete geçin

Cümlenin yarısında durduğunuzda ve adım atarsanız başarısız olacağınızı düşündüğünüzde korku hissetmeye başlarsınız. Bunu hissettiğiniz zamanlarda aslında daha hızlı ilerlemeniz gerekir.

Korkunuzu sizi ilerlemeye iten bir etken olarak kullanın

Eğer korkunuzun üstesinden gelirseniz, bu süreç içerisinde de özgüven seviyeniz gitgide artacaktır.

Korku anında değerlendirme yapın

Korkunuzu emniyet kemeri olarak kullanın

Korkularınızdan olumlu enerji alın

Korku, bilgeliğe ulaşmada bir vasıtadır

Korkunuz içgüdülerinizle bağlantılı olabilir. Bazen diğer duygularımızı dinlemek zordur. Fakat iş korkuya geldiğinde kendinizi sorgulama harekete geçme zamanı gelmiş demektir.

Kendiniz olabilirsiniz

Ama aslına bakarsanız insanları kendine çeken daha güvenilir ve açık insanlardır. Kendiniz olmak oldukça cesaret gerektiren bir adım olacaktır çünkü etrafınızdaki çoğu kimse gerçek kimliklerini göstermemektedirler.

Korkunuzu özümseyebilirsiniz

Bir kulüp organize edebilirsiniz

Markalaşma, Girişimcilik, Motivasyon ve Pazarlama yazılarım. İletişim için: http://bit.ly/ersintat

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store