Kendini Motive Edebilen Girişimcilerin 7 Sırrı

Bazı girişimciler önlerine çıkan engelleri aşarak odak noktalarını ve disiplinlerini korumayı nasıl başarıyor? Sizce buradaki sır zekâ mı? Şans mı? Yoksa gizli bir başarı iksiri mi?

Aslına bakarsanız bu sorunun cevabı motivasyonda yatıyor. Peki, tam olarak bu motivasyon nedir? Motivasyon dediğimiz şey hedef odaklı davranışlarımıza yön veren bir süreçtir, kısacası bir şeyleri yapmaya duyduğumuz istektir. Eğer yükselmekte olan bir girişimci ile karşılaşıyorsanız gözünüze çarpacak ilk şey sahip oldukları inanılmaz orandaki motivasyon ve heyecandır. Motivasyon bir jet motoru gibidir. Bireyleri pasif katılımcılardan etkin liderlere dönüştürür. Bu da aslında yukarıda bahsedilen başarı iksiridir. Motivasyonunuzu sağlamak için başarılı girişimcilerin uyguladığı 7 malzemeyi birleştirerek siz de bu başarı iksirini hazırlayabilirsiniz!

1) Hayattaki amaçlarını bilirler

Motivasyon kültürü geniş ve çeşitlidir ama karmaşık bir hale de gelebilir. Oldukça fazla sayıda motivasyon teorisi bulunmaktadır. Ama yalnızca bir tanesi bütün teorileri bir araya getirir. Her insan varoluşunu sorgulama gibi kaçınılmaz bir sürece girer. “Neden buradayım? Amacım ne?” gibi sorular ise en yaygın görülenleridir. Varoluşunuzu sorgularken felsefi bir cevap bulmanız gerekmiyor. Sadece kendinize bir yaşama amacı ve hedefi belirlemeniz bunun için yeterli. Kaderinizi seçin ve amacınızı belirleyin. Buna ulaşmada izleyeceğiniz yolu planlayın. Eğer ‘neden’ sorusuna cevap verebiliyorsanız, motivasyona giden kapılardan birini açmışsınız demektir.

2) Her gün ne yapacaklarını bilirler

Motivasyon konusu geniş bir alana sahiptir. Fakat gittikçe daralarak detaylandırılabilir. Eğer hayatta ne yapacağınıza karar verdiyseniz, artık her gün ne yapacağınızı da planlayabilirsiniz demektir. Başarılı girişimciler her gün içerisinde üstesinden gelecekleri görevleri ve ulaşmak istedikleri hedefleri önceden belirlerler. Bunu yaparken de en zorlu görevleri öncelik edinir ve bunların kendilerine engel olması gibi bir ihtimali de ortada kaldırırlar. Eğer üstesinden gelmeniz gereken birden fazla zorlu görev varsa hedefiniz gün be gün bunları listeden elemek olsun. Bu işlerin hala orada olduğunu bilmek ve bunları planlamak size gün boyu sürecek bir motivasyon sağlar.

3) Her güne zihnen hazırlanırlar

Her günü planlamak her zaman yeterli olmayabilir. Kendinizi motive etmenizde önemli bir rol oynamakta kendinizi zihnen ve psikolojik olarak güne hazırlamanız anlamına gelmektedir. Bunun için de aşağıdaki 4 tüyoyu kullanabilirsiniz:

  • Müzik zihninizi güçlendirmede kullanabileceğiniz en hızlı ve güvenilir yoldur.

Uygulayabileceğiniz teknikler sayısızdır ama ana fikir aynıdır. Kendinizi güne başlamadan zihnen hazırlarsanız, gün boyunca işlerinizin üstesinden gelmek için gereken tüm enerjiye sahip olacaksınız.

4) Sadece kendilerini disipline etmeyi reddederler

Kendini disipline eden insanlara her zaman saygı duyulur. Aslına bakarsanız disiplin ve idare bir kas gibidir. Ve bütün kaslar gibi disiplin de fazla kullanıldığında yorulabilir. Disiplin kısıtlıdır. Benjamin Franklin ahlaki mükemmeliyet arayışıyla ünlüdür. Bu mükemmeliyet deneyinin sonucunda ise bu sözleri yazmıştır: “Elde etmekte hırslı olduğum mükemmelliğe hiçbir zaman ulaşamadım. Tam aksine bundan daha da uzaklaştım.”

Kendinizi disiplin etmek sizi başarısızlığa uğratabilir fakat kendinizi derinden motive etmek sizi ayakta tutacaktır. Disiplin tekniğini, verdiğiniz çabaları arttırmada kullanabilirsiniz ama sadece buna güvenmeyin.

5) Kendi kurallarını kendileri yazarlar

Kendi motivasyonunu sağlayan bir insan hayatta kendi kurallarını belirler. Aynı zamanda tüm insan ırkı başka insanlar, gruplar, kültürler ve dış güçlerle çevrelenmiştir. Bu öğeler de kaçınılmaz bir şekilde sizi, hedeflerinizi, hayallerinizi ve bakış açınızı etkileyecektir. Fakat bu dış etkenlerden sıyrılarak kendi kurallarını yazabilecek kapasitede olan biri kendini inanılmaz seviyede motive edebilir. Başka bir değişle kendi standartlarınızı belirleyin. Örneğin:

  • Her gün sabah 5’te kalkacağım.

Yüksek standartları sağlamak zor olabilir. Fakat bunu başarmak sizi başarıya ulaştıracak olan motivasyonu kazanmanızda oldukça etkili olacaktır.

6) Hedeflerini yüksek tutarlar

Başarılı girişimcilerin kullandığı bir diğer teknik de hedef koymanın gücünü kendi lehlerine kullanmalarıdır. Yapılan bir araştırmaya göre hedef koymak kendinizi bu hedef ulaşmaya adamanıza yardımcı olur. Bu hedefin küçük ya da büyük olması önemli değildir fakat hedefiniz ne kadar büyük olursa, buna ulaşmak için hissedeceğiniz heyecan ve motivasyon seviyesi de bir o kadar fazla olacaktır.

Bazı insanlar koyduğunuz büyük hedeflere gülüp geçebilir. Fakat hedeflerini büyük tutan insanlar harika işler başarırlar.

7) Hedeflerinden asla sapmazlar

Sadece hedef koymak sizi motive etmeye yeterli olmayabilir. Bunu tamamlayabilmek için hedefinize bağlı kalmalı ve sürekli bunları aklınızın bir köşesinde tutmalısınız. Aynaya baktığınızda, telefonunuzda dolaştığınızda, bilgisayar üzerinde çalıştığınızda ya da duvarda olması fark etmez. Hedeflerinizi size hatırlatacak imgeleri kullanmaktan çekinmeyin.

Sonuç:

Kendini motive edebilmek başarılı girişimcileri diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biridir. Motivasyon, iş hayatında her şeyi şansa bırakmanızı önler ve bu hedeflere ulaşmak için çabalamanızı sağlar.

Peki, sizi motive eden şeyler nelerdir? Aşağıdaki bölüm aracılığıyla yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.

Markalaşma, Girişimcilik, Motivasyon ve Pazarlama yazılarım. İletişim için: http://bit.ly/ersintat

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store