Liderlik Vasıflarınızı Nasıl Keşfedersiniz?

İçe dönük bir insansınız.

Çok renkli ve kendinizi dışa yansıtan bir kişiliğe sahip değilsiniz. Hiçbir zaman bir popülarite yarışına girmediniz ve böyle bir yarışta olmasanız da kazanamayacağını biliyorsunuz. Bunun da liderlik vasıflarınız olmadığına kanıt olarak görüyorsunuz.

Ama sahiden de değil misiniz?

Durum belli şartlara göre değişebilir. Eğer televizyonda, filmlerde ve kitaplarda tanımlanan lider tanımlamasına inanıyorsanız, belki de o belirli vasıflara sahip değilsinizdir. Çünkü bu içeriklerde bize sunulan lider portresi dışa dönük, etkin ve karizmatik olmalıdır. Peki, bu niteliklere sahip olmayan kişiler nasıl etkili bir lider olabilir?

Aslına bakarsanız yukarıda belirtilen kalıplaşmış niteliklere sahip olmadan da mükemmel bir lider olabilirsiniz. Sadece içinizde derinlerdeki liderlik özelliklerinizi öne çıkarmanız gerekebilir. Tek yapmanız gereken bu özelliklerinizi tanıyarak ve bunların farkına vararak, bu becerilerinizi nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenin.

Aşağıdaki soruları yanıtlayarak derinlerde yatan liderlik vasıflarınızı keşfedebilirsiniz.

Erken kalkıp geç saatlere kadar çalışmaya istekli misiniz?

İyi liderlerin hükmedici bir varlıkları olması gerektiğini söyleyen insanlarla karşılaşmış olabilirsiniz fakat bu ifade asılsızdır.

Başarılı liderler takımlarının saygılarını kazanmak için, bu işe onlar kadar çaba harcarlar. Takımınızın yaptığı gibi saatlerinizi bu işe yatırmaya hazır ve istekliyseniz, liderlik vasıflarından birine sahipsiniz demektir.

Bir takım üyesi yardıma ihtiyaç duyduğunda devreye girecek misiniz?

Gerçek liderlerin şirket beklentilerine bağlı bir model olması gerekmez mi? Gerçek liderler takım üyelerinin kendi sorunlarının üstesinden gelmesi için etkili bir şekilde katkıda bulunmamalı mıdır?

Etrafınızdaki insanlara yardım etme arzunuzun zayıflık olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında öyle değil. Birine yardım ettiğinizde model olduğunuzu değil kullanıldığınızı ya da sorumsuzluğa izin verdiğinizi düşünebilirsiniz.

Bir lider olarak sorunları tanımlama ve ihtiyaç anında bireylere yardımcı olma becerileriniz paha biçilemez. Bunu yaparak her takım üyesine önemli olduklarını hissettirecek ve birlik ve yakım çalışması yaparak bir şeylerin üstesinden gelmenin önemini de vurgulayacaksınız.

Takımınızın her üyesinin değer görmesi sizin için önemli mi?

İyi liderler hedeflerine odaklı çalışırlar.

Büyük liderler de hedef odaklılardır ama aynı zamanda gelişme sürecinde takımındaki herkesin iyi bir durumda olmasına da önem verir ve bu iki öğeyi dengelerler.

Eğer takımınızın üyelerinizin gerçek becerilerini bulmalarına ve bunları ne şekilde kullanabileceklerini keşfetmelerine yardımcı olmak için doğal bir eğiliminiz varsa, takımınıza liderlik yapabilmek ve moral verebilmek için gerekli vasıflara sahipsiniz demektir.

İnandığınız bir fikri savunacak ya da bir çalışanınızın arkasında duracak mısınız?

Bazen bir liderin sunabileceği en önemli şey, takım çalışanları ya da savundukları fikirler için sessiz fakat içten bir destek verebilmeleridir.

Eğer bunu yapacak beceri ve isteğe sahipseniz, lider olma yolunu yarıladınız demektir. Eğer insanların arkasında durarak onların haklarını savunmaya istekliyseniz, bu insanlarda sizin liderliğinizi takip etmek ve liderlik vasıflarınıza inanmak için daha istekli olacaklardır.

Zafere ulaşmaktansa görüş birliğine varmayı mı tercih edersiniz?

Büyük bir liderin iş anlaşmazlıklara ve çatışmalara geldiğinde sadece zafere ulaşma arayışında olduğu çok yanlış anlanan bir kavramdır ve asılsızdır. İyi liderler savaş kazanmanın incinen duygulara ve küskünlüklere neden olabileceğini bilirler. Bu da sonraki projeler için moraller de olumsuz bir etki bırakabilir ve bu çatışmada fikirlerini kabul ettirmeyen taraflarda kırgınlık yaratabilir.

Eğer herkese fayda sağlayabilecek sonuçlar elde etmede ortak noktaya ulaşmak ve her takım üyesini sonuçtan memnun etmek sizin için doğal bir eğilim ise, en önemli liderlik vasfına sahipsiniz demektir.

Fikirsel çatışmaların olduğu konuları iyi seçmenin öneminin farkında mısınız?

İyi liderler ne zaman bir çatışma olsa fikir birliğine varmaya ve ortak bir nokta bulmaya çalışırlar ve aynı zamanda da bu çatışmalardan kaçınmanın da zekice bir karar olduğunu bilirler. Pek çok insan bu çatışmalardan kaçınmanın bir zayıflık belirtisi olduğunu düşünmektedir. Fakat bu ifade doğru olmaya yakın bile değildir. Eğer takım üyeleriniz sürekli olarak bir değer üye ile çatışma halinde olursa, süreci ilerletmeniz mümkün olmayacaktır. Liderlik vasıfları barındıran insanlar bu çatışmalarda seçici olurlar. Çünkü bunların sonucunda şirket olarak atılacak olan adım etkili olacaktır.

Diğer insanların katkıları için onlara itibar etmeye istekli misiniz?

İyi bir lider olmak için öncelikle takım üyelerinizin gelişimine odaklanmanız esastır. Yani çalışanlarınızın büyümesini ve eğitilmesini ön planda tutarak, onların mutluluğunu ve yaptıkları işe kendilerini adamış olduklarından emin olun ve başardıkları şeylerin takdir edildiğini bilmelerini sağlayın.

Çünkü çoğu zaman bir takım çalışması başarıya ulaştığında, tüm takdir bu işin başındaki bireye gider. Ama iyi bir lider bunun yaşanmasına izin vermez. Herkesin katkılarından ötürü takdir edildiğinden emin olur.

Eğer diğer insanlara iltifat etme eğiliminiz varsa, diğer insanların yaptığı katkıları takdir edebiliyor ve ödüllendirebiliyorsunuz demektir. Bu da çok değerli bir liderlik vasfıdır.

Özet olarak:

Gördüğünüz gibi sessiz fakat katılımı fazla bir liderlik de sesini yükseltebilen ve kendini öne çıkaran liderlik tarzı kadar değerlidir. Aslına bakarsanız pek çok durumda sessiz liderler takımlarına gerçek anlamda önem verirler ve diğerlerinden istedikleri kadar da kendileri çalışırlar. Bu insanlar diğer liderlerden daha fazla saygı görmektedirler.

Eğer dediğimiz gibi içe dönük ve sessiz bir doğaya sahipseniz, liderlik özelliklerine sahip olmadığınızı düşünmeyin. Yukarıda belirtilen özellikler ile düşündüğünüzden çok daha güçlü olduğunuzu keşfedebilirsiniz.

Markalaşma, Girişimcilik, Motivasyon ve Pazarlama yazılarım. İletişim için: http://bit.ly/ersintat

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store