Paraya mı ihtiyacınız var? O zaman bu makaleye bir göz atın

İyi bir iş fikriniz var ama bu fikri uygulamak için yeterli kazanca sahip değil misiniz? O zaman finans uzmanlarının görüşlerinden yararlanabileceğiniz bu makale size yararlı olabilir.

Girişimcilik ve iş kurma üzerine paylaşım yapan sitelerin pek çoğunda karşılaştığımız sorular, ‘Yeni bir şirket kurmak için bir fikrim var ama başlamak için gerekli parayı nasıl elde edebilirim?’ tarzında. Bu kitlenin içerisinde küçük iş projelerine katılmış olan lise öğrencileri, emekliler, birinin altında çalışmaktan yorulmuş kişiler ve benzeri pek çok kişi bulunmakta. Fakat gelir ve gider dengesini planladıktan sonra iş kurmak için finansal yardım almak istiyorsanız bununla ilgili teşvik ve destekleri araştırabilirsiniz. Aşağıda yer alan maddeler finansal yardım alabileceğiniz kaynaklar hakkında size birkaç ipucu verecektir.

  1. Bireysel birikim
  2. Eş-dost ve aile
  3. Kredi kartı
  4. İkinci derece ipotek
  5. Ek iş
  6. Ticari kredi
  7. Ticari banka kredisi
  8. Melek yatırımcılar
  9. Risk sermayesi

Küçük işletmeler üzerinde yapılan araştırmalarda, yeni şirketlerin çoğunun başlangıç sermayesine başvurduğu (KOSGEB Başlangıç Sermayesi Desteği) ortaya konmuştur. Yeni kurulan işletmelerin çoğu makine, ofis donanımları ve diğer başlangıç için gerekli araçlar gibi malzemelerin çoğunun alımı için ya mevduat hesaplarından ya da eş-dosttan borç para almaktadır. Yeni firmalar çalışmaya başladıktan sonra ise temel müşteri kitlesinin sağlanması süresi boyunca nakit akışını koruyabilmek için kredi kartları veya diğer dış kaynakları kullanmaya devam eder.

Şirketinize fon sağlayabileceğiniz yollardan biri de şirketi ile bağlantı halinde olduğunuz başarılı bir işletme sahibinin yardımına başvurmaktır. İlişki halinde olduğunuz şirketlerden fon alarak ödeme şartlarınızı 3 aya kadar belirleyebilir ve bu sırada da işletmenizi ilerletecek finansmana sahip olabilirsiniz.

Ticari banka kredisine başvurmak da bir seçenektir. Fakat unutmayın ki bankaların kredi sistemi gösterildiği gibi yeni şirketlere yardımcı olmak değil, bu kredileri yüksek orandaki faiz oranlarına rağmen ödeyebilecek olan kitleye vermektir. Aylık gelirlerinizin istikrarının kanıtı olarak da satış kayıtlarınızı bankaya vermeniz gerekecektir ki şayet şirketinizi yeni kurmuşsanız bankalar bunu pek dikkate almayacaktır.

Melek yatırımcı’ diye adlandırılan bireyler, etkin olarak yatırım fırsatlarını araştıran varlıklı kişilerdir. Risk sermayedarları gibi bu kişilerle de yalnızca yerel ticari aktivitelerin yer aldığı endüstriyel toplantılar ve etkinlikler aracılığıyla iletişime geçilebilir. Bu bireyler sizden %25 ile %40 arasında öz-sermaye hissesi talep edeceklerdir. Bu sebeple iş planınızı özenle ayarlamalı ve bu süreci iyi bir şekilde değerlendirmelisiniz.

Markalaşma, Girişimcilik, Motivasyon ve Pazarlama yazılarım. İletişim için: http://bit.ly/ersintat

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store