Reklam Bütçesi Nasıl Nitelikli Kullanılır?

Reklam bütçesi planınızın boşa gitmemesi için uygulamanız gereken 3 strateji:

Reklam bütçesi için harcayacağınız paranın sonuçlarını takip edebilmeniz her zaman mümkün olmayabilir. Reklamınız her ne kadar güçlü ve ikna edici olursa olsun ulaşmak istediğiniz kitlenin çoğu şu anda ürününüze ihtiyaç duymuyor olabilir. Fakat reklamınız kitle üzerinde ne kadar derin bir izlenim bırakırsa, şirketiniz ve ürününüz de o kadar akılda kalıcı olacaktır.

Eğer reklam bütçenizi nitelikli bir biçimde kontrol altında tutmak istiyorsanız bunu başarabileceğiniz 3 strateji bulunmaktadır.

1) Yaygın kullanımlı bir ürünü düşük fiyatla pazarlamak:

Buna kısaca “zararına satış” stratejisi de diyebiliriz. Burada önemli olan müşterilerin ek ürünleri alarak fiyatı düşen ürünün yarattığı gelir farkını dengeleyebilmesidir. Bu durumu şu şekilde de yorumlayabilirsiniz. Sıkça karşılaştığınız market reklamlarına dikkat edin bir veya bir kaç üründe indirimi lanse ederek dikkatinizi çekmeye çalışırlar. Beraberinde kapıdan içeriye girmenizin ardından başka ihtiyaçlarınızıda karşılarsınız. Genel algı o anda ihtiyacınız olan diğer ürünlerin fiyat kontrolünü yapmanızı gerektirmez. Markete gitme sebebiniz olan üründe 2 TL indirim varsa, diğer aldığınız ürünlere +1 TL eklenmişse, alacağınız 3 üründe market zaten amacına ulaşmış olacaktır. Fiyatların düşürülmesi veya düşük fiyatlı ürünlerin bulundurulması oldukça etkili bir pazarlama modelidir. Fiyatların düşürülmesiyle oluşan kayıp ise satış miktarının artması ile dengelenir. Ürününüz tanındıktan ve memnuniyet yarattıktan sonra ise normal satış fiyatına dönüş yapılabilir. Bu stratejinin dezavantajı ise fiyat düşüşü ile sizin ürününüzü tercih eden müşterilerin fiyat artışıyla da başka ürünlere oldukça hızlı bir şekilde yönelebilecek olmalarıdır.

“Zararına satış” stratejisi ile kupon sistemini birbirine karıştırmayın. Çünkü kupon sistemi müşteri kitlenizin en alt tabakasına hitap eder. Eğer bir kampanya teklifinde bulunacaksanız bunu açık bir şekilde yapın. Çünkü diğer müşterilerinizin daha az fiyat ödediğini öğrenecek olan müşterileriniz bu durumdan rahatsız olacaklardır.

2) Ürününüzü destekleyen güçlü bir öykü olsun

Bu strateji ile kendinize çekeceğiniz müşteri sayısı ‘zararına satış’ stratejisine oranla daha az olur. Fakat bu yeni kitleniz daha iyi kalitede bir kitle olacaktır. Bu stratejinin anahtar noktalar:

  • Ardında güçlü bir öykü barından bir ürün bulmak veya yaratmak,
  • Bu öyküyü etkili bir şekilde verebilecek bir yazar bulmaktır.

Reklamınızın etkisini satışların artmasını veya azalmasını inceleyerek anlayabilirsiniz.

Bahsedilen iki strateji de zaman kısıtlamalı teklifler halinde olmalıdır. Bu teklifleri kalıcı hale getirmek kötü bir fikir olabilir. Teklifin sona ereceği belirli bir tarih belirtmeli ve yeterli sayıda promosyon ürününe sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.

3) Reklamınıza slogan ekleyin

Sloganlar beklenmedik fakat akılda kalıcı kelime grupları ya da cümlelerdir ve sloganınız müşterilerinizde iyi bir izlenim bırakırsa, bu bireyler sizinle iletişime geçmek isteyeceklerdir. Sloganınızın ya da ürününüzü tanımlayacak olan cümleciklerin kısa, öz fakat etkileyici olmasına özen gösterirseniz reklam bütçesi için size avantaj oluşturacaktır.

Yukarıda bahsi geçen üç basit stratejiyi kullanarak reklamlarınızdan daha iyi sonuç alabilir ve reklam bütçenizi koruma altına alabilirsiniz.

Markalaşma, Girişimcilik, Motivasyon ve Pazarlama yazılarım. İletişim için: http://bit.ly/ersintat

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store